Cjenovnik

Cjenovnik Stomatološkog
centra “Dr Antonić”

Prilagođen tržišnim uslovima, uz potpunu administrativnu podršku za sve naše pacijente

DIJAGNOSTIKA

Prvi pregled doktora stomatologije

30,00

Kontrolni pregled doktora stomatologije

20,00

Prvi pregled specijaliste

30,00

Kontrolni pregled specijaliste

20,00

Analiza Rtg I Otp snimka

10,00

Ispitivanje vitaliteta

10,00

 

RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA

Kompozitni ispun

40,00 – 60,00

Amalgamski ispun

20,00 – 40,00

Glas jonomer ispun

30,00 – 40,00

Kompozitna faseta

60,00 – 80,00

 

PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

  

Fluorizacija zuba (po vilici)

20,00

Zalivanje fisura

40,00

Uklanjanje mekih naslaga (po vilici)

10,00

Pljeskarenje (po vilici)

20,00

Uklanjanje zubnog kamenca (po vilici)

20,00

Izrada individualno-preventivnog programa

200,00

 

ENDODONCIJA

Trepanacija zuba

20,00

Aplikacija lijeka

10,00

Vitalna ekstrpacija

30,00

Mortalna ekstrpacija

30,00

Definitivno punjenje kanala korijena (po kanalu)

15,00

Revizija punjenja

30,00

Indirektno prekrivanje pulpe

20,00

Endodontski tretman zuba sa nezavršenim rastom korijena

80,00

 

PARADONTOLOGIJA

  

Obrada paradontalnog džepa (po zubu)

30,00

Modif. Widmanova režanj operacija (po zubu)

50,00

Specif. vođena regeneracija paradonta uz primjenu membrane (po zubu)

150,00

 

ORTODONCIJA

Funkcionalna analiza okluzije

30,00

Fiksni čuvari prostora

200,00

Uklanjanje grubih poremećaja okluzije brušenjem

30,00

Mobilni ortodontski aparat (po vilici)

300,00

Mobilni ortodontski aparat (bimaksilarni)

500,00

Fiksni ortodontski aparat sa metalnim bravicama

1300,00

Fiksni ortodontski aparat sa estetskim bravicama

1500,00

Udlaga protiv bruksizma

100,00

 

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Izbjeljivanje zuba ZOOM lampom

500,00

Izbjeljivanje avitalnih zuba

90,00

Zubni nakit (cirkon)

50,00

 

ORALNA HIRURGIJA

Vađenje mliječnog zuba

20,00

Vađenje stalnog zuba

40,00

Komplikovano vađenje

80,00

Hirurško vađenje

120,00

Hirurška ekstrakcija impaktiranih zuba

200,00

Hirurška terapija zuba u nicanju

100,00

Liječenje alveolita

20,00

Resekcija jednokorjenih zuba

 200,00

Resekcija višekorjenih zuba

 250,00

Uklanjanje viličnih cista

150,00

Uklanjanje mukoznih cista

150,00

Plastika oroantralne komunikacije

300,00

Hemostaza hirurškim putem

50,00

Hemostaza nakon vađenja zuba

20,00

Intraoralna incizija apscesa

50,00

Odstranjivanje epulisa

100,00

Plastika plika i frenuluma

120,00

Uklanjanje hipertrofične mukoze

140,00

Nivelacija alveolarnog grebena po kvadrantu

150,00

Uklanjanje konaca

10,00

Repozicija luksirane donje vilice

50,00

Replantacija avulziranih zuba

100,00

Fiksacija traumatskih luksiranih zuba splintom (po zubu)

20,00

Uklanjanje imobilizacione naprave

30,00

Konzervativno liječenje oboljenja TMZ

30,00

Produženje kliničke krune zuba hirurškim putem

20,00

 

IMPLANTOLOGIJA

  

Implanti

1400,00

Abutment

200,00

Mini implanti

600,00

 

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Totalna akrilatna proteza

450,00

Parcijalna akrilatna proteza

400,00

Ojačanje proteze

50,00

Podlaganje proteze

100,00

Reparatura proteze

50,00

Dodatak zuba u protezu

40,00

Parcijalna skeletirana proteza

600,00

Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima

900,00

Metalokeramička kruna

200,00

Puna keramička kruna

400,00

Privremena kruna

20,00

Livena nadogradnja

120,00

Fiberglas nadogradnja

80,00

Skidanje stare krune

30,00

Cementiranje stare krune

20,00

Keramičke fasete

500,00

Pošalji zahtjev za termin